Powrót Główna

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej

Miasto Szczecin posiada oraz wdraża spójny System Identyfikacji Wizualnej (SIW). Obecnie w skład systemu wchodzą cztery znaki spełniające określone funkcje, przy czym głównym i podstawowym logo jest znak wizji „floating garden”

 

Znak Urzędu Miasta (logo magistratu).

Stosowany:

- do spójnego znakowania aktywności Urzędu związanych z zarządzaniem Miastem,
- wspieraniem aktywności mieszkańców,
- znakowanie wydarzeń, kulturalnych i sportowych oraz objęte Honorowym Mecenatem Miasta itd.(Podstawa prawna:006936793)


Znak Urzędu Miasta (logo magistratu)

Stosowany:
- do spójnego znakowania aktywności Urzędu związanych z zarządzaniem Miastem,
- wspieraniem aktywności mieszkańców,
- znakowanie wydarzeń, kulturalnych i sportowych oraz objęte HonorowymMecenatem Miasta itd.

(Podstawa prawna:006936793)

Herb Miasta

według wzoru opisanego w załączniku 5 do Statutu Miasta Szczecin.

Stosowany:
- do znakowania imprez, które zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
- na wniosek o udzielenie zgody na używanie herbu miasta.

Zgodnie z § 6 pkt 5 Statutu Miasta, zgodę na użycie herbu wyraża Prezydent


The Tall Ships Races 2017

Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym.

Porty, które pełnią rolę gospodarza otrzymują licencje na jego
wykorzystanie na warunkach określonych w umowie.

Gospodarz regat (czyt. Miasto) może udzielić pozwolenia
na używanie tytułów, podtytułów oraz logo w celu wykorzystania
go na towarach handlowych przeznaczonych do sprzedaży ogólnej,
zgodnie z udzieloną mu licencją.

Alert Szczecin

znak projektu – aplikacji i serwisu internetowego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia na temat  funkcjonowaniu miasta, w  takich obszarach jak:  infrastruktura (np. dziury w drogach, oświetlenie ulic), czystość i porządek (np. dzikie wysypiska śmieci), bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc), usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe), komunikacja miejska.

Invest in Szczecin

znak projektu realizowanego przez miasto skierowanego do przedsiębiorców z sektorów:  ICT, BPO, Logistycznego, Biotechnologicznego, Odnawialnych Źródeł Energii, Hotelowo –Turystycznego oraz związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Fabryka wody doświadczaj życia

znak szczecińskiego wodnego centrum edukacyjno-rozrywkowo-sportowego, które powstanie na terenie dawnego kąpieliska Gontynka.

(Prawo ochronne nr: w trakcie rejestracji)

Akademicki Szczecin

znak projektu, w którego realizację włączyły się Szczecińskie uczelnie (Akademia Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Głównym celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, samorządu zgodnie z założeniami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczecin Aloud

logo oficjalnego bloga miasta, prowadzonego przez jego mieszkańców w kategoriach tematycznych: ludzie, lifestyle, kultura i wydarzenia.

Stettiner Waren - Towary Szczecińskie

Decyzje dotyczące przyznania certyfikatu podejmuje Rada  Certyfikująca działająca pod przewodnictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, działająca w oparciu o Regulamin Rady. Certyfikaty wydawane są rzemieślnikom, którzy wytwarzają ceramikę zgodnie z realiami historycznymi, zachowując jej wysoką  wartość artystyczną i użytkową.
 
 (Prawo ochronne nr : 236730)

ecoszczecin

logo miejskiego serwisu internetowego, celem którego jest informowanie mieszkańców o sprawach komunalnych oraz działaniach ekologicznych przeprowadzanych na terenie Miasta.

Oznakowanie taksówek

wg. Systemu Identyfikacji Wizualnej  Miasta Szczecin. Oznakowanie stosowane przez korporacjetaksówkarskie, które przystąpiły do projektu pn: "Szczecińska Taksówka"

  (Prawo ochronne nr : 231353)

Odkryj na dobre_Szczecin

Slogan promocyjny Miasta

(myśl przewodnia roku 2012) Stosowany wraz z logo FG_2050 przy znakowaniu wydarzeń obejmujących tematycznie zakres trzech filarów strategii komunikacyjnej roku 2012 tj: ludzie, miejsca, wydarzenia

 (Prawo ochronne nr : Z-390948)

Floating Arena

Nazwa basenu olimpijskiego, wyłoniona w drodze konkursu

(Podstawa prawna: Z-378449)

Odkryj Szczecin na nowo

Slogan promocyjny Miasta

(myśl przewodnia roku 2016 i 2017) Slogan stosowany do znakowania wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych realizowanych w ramach kampanii prowadzonych przez Miasto i jednostki organizacyjne Miasta.

(Prawo ochronne nr: Z. 453390)

 

Typografia

W celu uzyskania maksymalnej spójności w przygotowywanych materiałach promocyjnych, SIW określa główny wzór typografii oparty o font z rodziny „Myriad Pro”
typografia znaku floating garden

Kolorystyka marki

Barwy logo oraz całego systemu nawiązują do wody, zieleni – ekologii. Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki. Poniższa tabela prezentuje sposoby wiernego odwzorowania kolorystyki marki w różnych technikach produkcji. Informacje dotyczące stosowania SIW można uzyskać za pośrednictwem Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

Tabela kolorów floating garden

Elementy graficzne uzupełniające

W systemie zaprojektowano również elementy graficzne uzupełniające. Elementy mogą być stosowane dla utrzymania spójnego charakteru projektowanych przekazów. Umiejętne i konsekwentne ich stosowanie pozwala budować indywidualny styl miasta we wszelkich formach komunikacji wizualnej.

Uzupełniające elementy graficzne dla znaku floating garden
 

Pierwsze wdrożenia SIW

System identyfikacji wizualnej w obecnej formie obowiązuje od czasu uroczystej premiery w kwietniu 2008. Od tego czasu trwa wdrażanie poszczególnych aplikacji systemu. W ramach wdrożeń wyprodukowano min.: linię druków urzędowych, ogłoszeń, folderów, kalendarzy, upominków promocyjnych, banerów, rollbanerów skończywszy na stoisku promocyjnym. Na terenie miast można zaobserwować pierwsze autobusy i tramwaje w w barwach „floating garden”. Wiele elementów SIW występuje przy znakowaniu imprez plenerowych i kulturalnych organizowanych lub współfinansowanych przez Miasto Szczecin. Niektóre przykłady dotychczasowych wdrożeń SIW ilustruje poniższa galeria, jeżeli masz pomysł na inne wdrożenia napisz do nas.

Uwaga! Wszystkie przedstawione logotypy są znakami prawnie chronionymi ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody Urzędu Miasta Szczecin. Szczegóły dotyczące procedury uzyskania zgody na wykorzystanie logo znajdziesz na stonie.

Zobacz całą galerię wdrożeń

Załączniki
Wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta
Wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta
Wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta
Wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta
Wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta