Powrót Główna

Profil gospodarczy

Szczecin jest stolicą, głównym miastem administracyjnym oraz centrum ekonomicznym województwa zachodniopomorskiego. Miasto uchodzi również za stolicę Euroregionu Pomerania i jest ważnym miejscem spotkań politycznych oraz kulturalnych pomiędzy lokalnymi władzami Polski, Niemiec oraz krajów skandynawskich. Obok doskonałej lokalizacji Szczecin charakteryzuje się niezwykłymi warunkami naturalnymi, dużym wyborem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz dużym potencjałem wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. To wszystko czyni miasto zarówno przyjaznym miejscem do życia jak i dynamicznie rozwijającą się  metropolią.  

Powierzchnia 301 km2
Ludność Szczecina 405 657
Ludność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 686 365
Ludność województwa zachodniopomorskiego 1 710 000
Liczba studentów 39 419
Stopa bezrobocia 4,7%
Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw 63 700
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4 623 zł
Liczba podmiotów gospodarczych na 10000 mieszkańców 1 676
Kapitał zagraniczny przedsiębiorstw 1018,1 mln zł

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

Obszar Szczecina jest najbogatszym i najbardziej uprzemysłowionym regionem województwa zachodniopomorskiego. Sytuacja ekonomiczna i demograficzna miasta powoduje, iż Szczecin posiada olbrzymi potencjał przyciągania nowych inwestycji.