Powrót Główna

Atuty miasta

Atrakcyjność inwestycyjną Miasta potwierdza:

  1. Ogłoszony przez Agencję Fitch Ratings w lipcu 2016r. Rating Szczecina na poziomie BBB+, który określa stabilną politykę finansową oraz wysokie standardy zarządzania finansami w mieście.
  2. Funkcjonowanie Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK MIELEC, która oferuje inwestorom kompleksową obsługę projektu inwestycyjnego, pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Oferowane przez Miasto wsparcie oraz pomoc publiczna: zwolnienia od podatku od nieruchomości, poręczenia kredytowe i kredyty dla przedsiębiorców, wspieranie rozwoju technologicznego i innowacyjności, instrumenty wsparcia przedsiębiorców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie     
  4. Efektywny system obsługi inwestora one stop shop w Biurze Strategii.
  5. Młode, wykształcone społeczeństwo - ponad 77 % mieszkańców miasta to osoby w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, potencjał uczelni - blisko 40 tysięcy studentów i ponad 10 tysięcy absolwentów.
  6. Wysoki stopień znajomości języków obcych wśród mieszkańców Szczecina – ponad 94% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego a 64% niemieckiego.
  7. Przedsiębiorczość szczecinian – jedna z najwyższych w Polsce liczba zarejestrowanych firm – na 10 000 mieszkańców przypada 1 676 firm.
  8. Wyjątkowa lokalizacja miasta – położenie Szczecina zapewnia doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Podstawowym atutem miasta jest port morski.
  9. Potencjał rynku biurowego - ponad 111 000 m2 powierzchni gotowej do wynajęcia oraz ok. 20 000 m2  realizowanej nowoczesnej powierzchni biurowej.
  10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju biznesu oraz realizacja projektu „Akademicki Szczecin”.