Powrót Główna

Co to jest SIM

System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje mieszkańcom jak i odwiedzającym miasto.

Jednolitość stosowanych nośników jest najistotniejszą cechą skutecznego SIM-u.  Dzięki temu  system może stać się łatwo rozpoznawalny i komunikatywny, może wpływać na poprawę miejskiego ładu wizualnego i na jakość przestrzeni publicznej. Bardzo ważną cechą skutecznego SIM-u jest również jego czytelność, odpowiednia lokalizacja elementów, kompleksowość przekazywanych informacji i stosowanych nośników oraz spójność systemu z innymi elementami przestrzeni miejskiej oraz z innymi kanałami przekazu informacji miejskiej (na przykład z informacją miejską przekazywaną za pośrednictwem internetu)

W przyszłości SIM będzie zapewne ściślej powiązany z informacją miejską dostępną w Internecie oraz planerami podróży i systemami pozycjonowania typu GPS. Podstawowymi elementami tworzącymi SIM są:

- Słupki kierunkowe prezentujące nazwy ulic/lokalizacji lub wskazujące kierunki umiejscowienia obiektów miejskich, obiektów użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych, punktów handlowych itp.
- Podświetlane tablice, pylony i gabloty, stanowiące wizualne dominanty otoczenia i wykorzystywane jako węzły, centralne punkty systemu. Mogą przekazywać dowolną informacje, najczęściej jednak umieszcza się na nich mapy i plany. Szczególne znaczenie mają przy przekazie informacji na temat komunikacji miejskiej, informacji turystycznej i historycznej.
- Tabliczki z nazwami ulic, numerami budynków, dzielnic itp. montowane na budynkach lub słupach.
- Wolnostojące tablice o charakterze kierunkowym lub informacyjnym.
- Wiaty przystankowe spełniające te same funkcje, jak tabliczki z oznaczeniem ulicy/lokalizacji i gabloty prezentujące mapy, plany, schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy i inne informacje miejskie.

Szczeciński SIM, w odróżnieniu od większości systemów funkcjonujących w innych miastach, w założeniach i planach przewiduje rozszerzenie o elementy uzupełniające, m.in.  meble miejskie, które nie muszą być bezpośrednimi nośnikami informacji miejskich, lecz zazwyczaj stanowią wizualne dopełnienie systemu, nadając ulicom jednolity, uporządkowany i spójny charakter. Do tej kategorii należą także barierki chodnikowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, uchwyty cumownicze, itp.

Założenia architektoniczne szczecińskiego SIM oraz spektrum elementów, które mają być objęte systemem, zostały ujęte z Katalogu Systemu. Katalog ten stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Szczecin nr IX/177/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Mieście Szczecin. Trzeba tu jednak z naciskiem podkreślić, iż Katalog Systemu, zgodnie z treścią przyjętej Uchwały, wyznacza jedynie kierunek architektoniczny. W żadnym wypadku nie należy traktować wyglądu skatalogowanych elementów jako ich ostatecznych wzorów. Ostateczne wzory poszczególnych elementów systemu powstają w ramach prac nad projektami wykonawczymi uwzględniającymi i łączącymi wszystkie aspekty: plastyczno-architektoniczne i konstrukcyjno-technologiczne.