Powrót Główna

Historia szczecińskiego SIM

Prace przygotowawcze dla wdrożenia SIM w Szczecinie rozpoczęto w roku 2009. Jesienią tego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i 29.12.2009 r. zawarto Umowę na „Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej” ze Spółką Loża A5, Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 46-47.

W ramach prac nad projektem przeprowadzono szereg spotkań ze specjalistami różnych dziedzin, podczas których, poszczególne etapy projektowe poddawane były konsultacjom. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich oraz innych instytucji związanych z projektowaniem przestrzennym, architekturą, urbanistyką, przedstawiciele środowisk turystycznychoraz  przedstawiciele merytorycznie odpowiedzialnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz jego Organów. Prace nad projektem zakończono we wrześniu 2010 r. i w  efekcie prac powstał Katalog Systemu, zawierający zbiór elementów wchodzących w skład Systemu oraz założenia i kierunki architektoniczne dla tych elementów.

W listopadzie 2010 r., dzięki uprzejmości Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przeprowadzono pilotażowe wdrożenie wybranych elementów SIM, na terenie nowo oddanego osiedla mieszkaniowego „Brzozowy Zakątek” . Celem pilotażu było sprawdzenie funkcjonalności systemu w przestrzeni miejskiej oraz ewentualne ujawnienie konieczności wprowadzenia korekt.

Rada Miasta Szczecin, Uchwałą nr IX/177/11, w dniu 27 czerwca 2011 r. wprowadziła na terenie Miasta Szczecin System Informacji Miejskiej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.08.2011 r., nr 91, poz. 1651.

Prezydent Miasta Szczecin, Zarządzeniem Nr 351/11 z dnia 14 lipca 2011 r. powołał Zespół ds. uzgodnień projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej. W skład Zespołu powołanych zostało 22 osoby – fachowców różnych dziedzin, reprezentujących merytorycznie właściwe Wydziały Urzędu Miasta oraz Miejskie Jednostki Budżetowe i Spółki z udziałem Gminy-Miasto Szczecin.

W lipcu 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy „Projektu wykonawczego Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie w zakresie oznakowania ulic oraz przygotowania bazy danych elementów SIM. Z wyłonionym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym LINIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 89, zawarto Umowę w dniu 01 sierpnia 2011 r. Prace projektowe, obejmujące oznakowanie ulic na obszarze całego Miasta Szczecin zostały zakończone w połowie grudnia 2011 r.

W marcu 2012 r. rozpoczęto proces wyłonienia wykonawcy na: „Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie , w zakresie: oznakowania numerów budynków, oznakowania miejsc wyjątkowych, oznakowania kierującego dla kierowców; a także przygotowanie bazy danych SIM dla zaprojektowanych elementów”. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe LINIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 89, z którym zawarto Umowę w dniu 08 maja 2012 r. Prace projektowe podzielono na dwa etapy: w pierwszym, zakończonym w lipcu, wykonano projekty dla obszaru Miasta przewidzianego do oznakowania jeszcze w roku 2012, w drugim, zakończonym w październiku 2012, pozostałe, zlecone prace projektowe.

W 2013 roku ta sama firma sporządziła projekt wykonawczy dla oznakowania kierującego dla pieszych. Po zakończeniu etapu  prac związanych z projektowaniem poszczególnych elementów SIM przystąpiono do jego wdrażania.

Od 2012 do końca 2019 roku na terenie Szczecina wymieniono ponad 3000 tablic z nazwami ulic, wszystkie na Lewobrzeżu i częściowo na Prawobrzeżu. Pozostało jeszcze kilka osiedli na Prawobrzeżu, gdzie systematycznie będą wymieniane tablice ulicowe, na takie które są zgodne z projektem SIM. Sukcesywnie są także wymieniane tabliczki z numerami posesji na budynkach i obiektach należących do Gminy Miasto Szczecin.

Większość atrakcji na szczecińskich szlakach turystycznych oraz miejsc wyjątkowych w naszym mieście zostało oznakowanych szklanymi tablicami SIM. Na 93 tablicach (46 wolnostojących i 47 zamontowanych na elewacjach budynków ) znajdują się podstawowe informacje (w trzech językach) o danym miejscu lub osobach, których dotyczą. Rozszerzone dane zawierające wyczerpujący opis obiektu, jego historii lub osoby, którą tablica upamiętnia są dostępne  na stronach internetowych, do odczytu  za pomocą kodu QR umieszczanego w prawym dolnym rogu tablicy.      

W 2014 roku w 59 lokalizacjach pojawiło się 679 tablic kierujących dla pieszych. Rozlokowane w newralgicznych punktach Szczecina ułatwiają dotarcie do ważnych obiektów w mieście. Nie pełnią roli drogowskazów, a jedynie wskazują kierunek poruszania się pieszych m.in. do obiektów użyteczności publicznej, zabytków, parków, obiektów kultury, nauki, rozrywki czy sportu i rekreacji. Przeznaczone jsą przede wszystkim dla turystów i osób odwiedzających nasze miasto. Informacje na tablicach kierunkowych umieszczone są w trzech językach.

W 2015 roku na terenie Szczecina pojawiły się nowe tablice (między innymi w kolorze brązowym obowiązującym dla tego typu oznakowania w całej Europie ) przeznaczone dla kierowców, głównie zmotoryzowanych turystów przybywających do naszego miasta. Mają one za zadanie, tak jak tablice dla ruchu pieszego, ułatwić dotarcie do wybranych obiektów.

Tablice kierujące dla turystów zmotoryzowanych mają za zadanie poprowadzenie kierowców, (którzy nie znają miasta) do wybranego celu w sposób optymalny i komfortowy, co nie zawsze oznacza najkrótszą i najbardziej oczywistą dla szczecinian trasę.

W tym samym czasie zainstalowano również w przestrzeni miejskiej witacze. Pojawiły się one na ulicy Cukrowej, Ku Słońcu, Morwowej i Junaków.