Powrót Główna

FAQ

1. Co to jest marka?
Jest wiele definicji marki, wszyscy wiemy czym jest marka, choć trudno nam powiedzieć czym konkretnie jest to zjawisko. Najprościej marka to „nazwa która ma moc”. Na markę skalda się to: jak wyglądam, jak się zachowuję i jak o sobie mówię. Marka miasta to jedna z najbardziej skomplikowanych marek, ze względu na wielość elementów które ją budują oraz zakres oddziaływania. Z doświadczeń firm brandingowych pracujących nad markami Miast i miejsc wyodrębniły się cztery poziomy oczekiwań klientów wobec procesu marki:
1. marka = logo
2. marka = logo + system identyfikacji wizualnej (SIW)
3. marka = logo + SIW + określone zachowania
4. marka= filozofia miasta wypływająca z tożsamości miejsca + określone zachowania + SIW + logo.
Dopiero czwarty poziom pracy nad marką pozwala prawdziwie ją odkryć określić i nią zrządzać.
2. Dlaczego miasto zdecydowało się na budowanie marki?
Od kilku lat polskie miasta przywiązują coraz większą wagę do promocji, co widać po ilości pojawiających się haseł i kampanii ogólnopolskich. Niestety w niewielu przypadkach działania promocyjne są czytelne i zrozumiałe. O konsekwentnie realizowanej strategii można na dzień dzisiejszy mówić tylko w odniesieniu do Krakowa, Gdańska czy Wrocławia.

W dzisiejszych czasach promocja miasta bezpośrednio wiąże się z wykreowaniem i promocją jego marki. Budowanie marki miasta jest niezwykle trudne i skomplikowane. Miasto jest bardziej złożonym organizmem i zjawiskiem niż firma czy produkt. Nad brandingiem pracuje się zawsze tak, jakby pracowało się nad opakowaniem, a miasta w żaden sposób nie daje się opakować – i to nie tylko z powodu jego gabarytów.
Nie da się skutecznie budować marki miasta bez opracowania strategicznych długoterminowych założeń oraz konsekwentnego ich wdrażania.
3. Dlaczego miasto zdecydowało się na takie logo?
Logo to przede wszystkim komunikat skierowany głównie do okreslonej grupy docelowej. Logo miasta realizuje kilka kluczowych założeń wizerunkowych opisanych w strategii. Nazwa miasta inspirowana zapisem fonetycznym symbolizuje otwartość miasta i mieszkańców bez względu na narodowość. To również otwartość na kreatywne zachowania w mieście, nawet w zakresie prezentacji jego nazwy. Graficzny symbol w dolnej części logo odnosi się do rozlewisk przeplatających się z zielenią tworzące niespotykaną w takiej skali przestrzeń w środku jednego z największych polskich Miast. „Floating Garden” to slogan miasta zarazem jego wizja. „Project 2050” to cel – to również zmiana skali myślenia i działania, tak by przygotowywane projekty, aktywności uwzględniały wyznaczony dalekosiężny cel.
4.Dlaczego w znaku zawarto nazwę miasta pisaną niezrozumiałym kodem?

Część logo stanowi element inspirowany zapisem fonetycznym IPA nazwy Szczecin. Szczecin dla wielu obcokrajowców w tej formie jest niewymawialny zobacz badanie w Kanadzie:

Wykorzystanie tego międzynarodowego standardu pozwoliło zbudować oryginalną formę logo wyróżniającą Szczecin na tle innych Miast. Często też ułatwia obcokrajowcom wymówienie nazwy Szczecin.
5. Co oznacza liczba 2050?
Wizja Floating Garden to cel - czym się różni cel od marzenia? Tym że cel ma datę. Wizja zakłada wykorzystanie niezwykłego potencjału, jaki ma Szczecin tj. wody i zieleni oraz przestrzeni w „środku” dużego miasta, do stworzenia w dłuższej perspektywie niezwykłego miejsca w tej części Europy.
6. Jakie inwestycje miasto planuje w związku z głoszoną wizją miasta
Realizacja celów zawartych w wizji w zakresie urbanistycznym, wymaga patrzenia w długiej perspektywie. Trudno w tak krótkim czasie przedstawić plany projektów inwestycyjnych, takie zadania wymagają czasu i przygotowania. Jednakże miasto wkrótce ogłosi plan zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny wysp w centum miasta. Zakupiono ekologiczne autobusy, realizowane są inne mniejsze projekty z zakresu designu miasta, ekologii.

Dlaczego kolorystyka zielono-niebieska? Co z wcześniej stosowaną kolorystyką czerwono granatową? Analiza miasta, jego naturalnych atutów które najłatwiej dostrzec z perspektywy „lotu ptaka” jak również bezpiosrednich skojarzeń z miastem – woda – zieleń, pokazuje że są to naturalne kolory Szczecina. Ten kod kolorystyczny również świetnie ilustruje cele strategii Floating Garden, mówiące o poszanowaniu natury, budowaniu postrzegania miasta przez pryzmat wody, zieleni. Kolorystyka czerwono-granatowa była konsekwencją czerpania z kolorów zawartych w herbie miasta. Ta paleta jest nadal częścią systemu identyfikacji miasta i tworzy system identyfikacji wizualnej magistratu.
7. Dlaczego w polskojęzycznych materiałach slogan miasta jest w języku angielskim
Głównym sloganem miasta jest „Floating Garden”, wynika to z celów zawartych w strategii marki. Miasto chce szeroko komunikować o sobie szczególnie w rejonie jego oddziaływania który obejmuje nie tylko teren Polski. Ale też w Polsce chcemy by na Szczecin patrzano przez pryzmat jego niezwykłego trans granicznego położenia. Dziś gdy j. angielski jest standardem w komunikacji a plany związane z wizją Floating Garden mają wykraczać poza granice miasta i kraju zastosowanie angielskojęzycznej wersji sloganu jest czymś naturalnym.
8. Kiedy będzie można zobaczyć pierwsze efekty wynikające z wizji miasta
Te efekty są widoczne już dziś i będzie ich z dnia na dzień przybywać. Na ulicach miasta można spotkać autobusy i tramwaje w kolorystyce Folating Garden. Realizowane są projekty z zakresu rozbudowy ścieżek rowerowych, systemu Informacji miejskiej. Przygotowywane są kolejne projekty wynikające ze strategii marki, dlatego z czasem zacznie będzie ich przybywać również w zakresie inwestycyjnym.
9. W mediach pojawiały się oskarżenia że w logo jest błąd, czy został on naprawiony?
W mediach podnoszono problem istnienia innej formy zapisu fonetycznego nazwy Szczecin. Ten fakt był podstawą do mylnego stwierdzenia że logo zawiera błędy. Błędem było analizowanie pod względem zasad pisowni języka IPA, znaku graficznego którego część stanowi układ znaków alfabetu fonetycznego. Intencją jaka przyświecała tworzeniu znaku lnie było tworzenie naukowego obrazu zapisu IPA lecz konstrukcja atrakcyjnej formy graficznej inspirowanej kodem IPA. Całą sprawę traktujemy jako nieporozumienie.
10. Czy używanie anglojęzycznego sloganu w logo nie jest sprzeczne z ustawą o języku obcym?
Znaki graficzne nie podlegają ustawie o języku polskim. Anglojęzyczne slogany są powszechnie stosowane także na polskim rynku w przekazach reklamowych dużych korporacji nie tylko zagranicznych.
11. Czy można używać logo Floating Garden w folderach i innych wydawnictwach
Tak, pod warunkiem że wydawnictwo jest spójne z założeniami wizji Floating Garden oraz gdy jakość projektu nie będzie budziła zastrzeżeń. W celu uzyskania zgody na stosowanie znaku należy uzyskać zgodę miasta
12. Co wizja Szczecina oferuje jego mieszkańcom?
Wizja floating garden zakłada dynamiczny rozwój miasta z poszanowaniem niezwykłego potencjału natury. Konsekwentnie wdrażanie sprawi, że mieszkańcy będą mieli coraz więcej sposobności do spędzania czasu nad wodą i wśród terenów zielonych. Przyjęcie tak innowacyjnej w skali samorządów, wizji sprawiło, że o Szczecinie się mówi i wskazuje jako przykład. Potwierdzają to liczne prezentacje procesu w innych miastach i podczas konferencji eksperckich, czy dwie nagrody na Festiwalu Promocji Miast i Regionów 2009. Niewątpliwe przyczynia się to do wrzosu poziomu utożsamiania się mieszkańców z miastem.

Jeżeli masz pytanie dotyczące wizji Miasta Szczecin „Floating Garden”, prześlij je na adres marka@szczecin.eu.