Powrót Główna

Aktualności

Rewitalizacja alei Wojska Polskiego - koncepcja

Po analizach ruchu drogowego, licznych konsultacjach i badaniach społecznych wybrano najbardziej optymalny wariant modernizacji alei Wojska Polskiego. Dwa jednokierunkowe pasy ruchu, zachowanie istniejącej liczby miejsc parkingowych i ograniczenie prędkości do 30 km/h to część zmian jakie pojawią się na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów. Badania i analizy ruchu drogowego alei Wojska Polskiego prowadzono cały ubiegły rok. Na spotkaniach dotyczących rewitalizacji tej części Śródmieścia omawiano różne warianty rozwiązań opracowanych

Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2016

Przypominamy, że do 15 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”, przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Tytuł ten może zostać nadany osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych.  Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób niep

Osiemnastka BOI

Dokładnie 18 lat temu działalność rozpoczęło Biuro Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu. Do dziś w BOI obsłużono już prawie 8,5 miliona osób. Pełnoletnie Biuro Obsługi Interesantów stanowi jedną z najważniejszych jednostek urzędu miasta. To właśnie tu ma miejsce początek i koniec większości spraw załatwianych w szczecińskim magistracie. Biuro Obsługi interesantów to nie tylko główna sala nr 62, gdzie w jednym miejscu, w sposób kompleksowy załatwiane są wszystkie najważniejsze sprawy mieszkańców: mel

Hybrydy dla Szczecina

Miasto stara się o zakup 16 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Wniosek o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został złożony z końcem minionego miesiąca. Wraz z rozwojem motoryzacji i w odpowiedzi na proekologiczną politykę transportową Gmina Miasto Szczecin zdecydowała się na zakup pojazdów o napędzie hybrydowym (połączenie silnika spalinowego i elektrycznego). Zaletą tych silników jest to, że mogą pracować na przemian lub jednocześnie, w zależności od potrzeb. Silnik elektryczny może być prądnicą i ład