Powrót Główna

Nowe media sztuki – Sztuka nowych mediów. Współczesne wyzwania dla pracy twórczej.

Nowe media sztuki – Sztuka nowych mediów. Współczesne wyzwania dla pracy twórczej.

Ogólnopolska konferencja naukowa.
Uczestnicy będą zajmować się innowacyjnymi mediami sztuki oraz praktykami twórczymi, które wykorzystują nowoczesne, w tym cyfrowe środki komunikowania. W kontekście splotu dynamicznie rozwijających się form sztuki i cyfrowych technologii, istotnym przedmiotem refleksji będą perspektywy przemian pracy artysty i instytucji artystycznych, zmian sposobów recepcji i percepcji dzieł oraz ewolucji takich pojęć, jak twórczość i oryginalność. Organizatorami konferencji są Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS (Uniwersytet Szczeciński) oraz szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

13 marca 2018 (wtorek)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Św. Ducha 4
trafo.art
facebook.com/trafo.art