Powrót Główna

Aktualności

Maturzysto! Warto uczyć się w Szczecinie

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorc&o

Wyniki naboru - Dom dla absolwenta

                      Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta” W dniu 30 maja 2018 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób (kolejnoś

Ruszył nabór w ramach programu Dom dla absolwenta!

Kolejne mieszkania czekają na beneficjentów.  „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest on adresowany do absolwentów wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych dla rozwoju miasta. Obecnie beneficjentami programu są: informatycy, filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specjaliści związani

Nagrody Prezydenta

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w pierwszym konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok. Informacje na stronie http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta .