Powrót Główna

Aktualności

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach XVII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyżs

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznes

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznes

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta”

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta” W dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 Szczecińskie TBS zakończyło nabór wniosków do programu „Dom dla studenta” edycja 2018 r. Łącznie złożonych zostało 85 wniosków. Na cele programu w ramach wolnego naboru zostały przeznaczone 33 miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych. Złożone wnioski sprawdzane są teraz pod względem formalnym.   Informacje o wynikach naboru przekazywane będą do wszystkich wnioskodawców e-mailowo, sukcesywnie w terminie do 24 sierpnia 201