Powrót Główna

Aktualności

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznes

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta”

Komunikat o wyniku naboru do programu „Dom dla studenta” W dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 Szczecińskie TBS zakończyło nabór wniosków do programu „Dom dla studenta” edycja 2018 r. Łącznie złożonych zostało 85 wniosków. Na cele programu w ramach wolnego naboru zostały przeznaczone 33 miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych. Złożone wnioski sprawdzane są teraz pod względem formalnym.   Informacje o wynikach naboru przekazywane będą do wszystkich wnioskodawców e-mailowo, sukcesywnie w terminie do 24 sierpnia 201

Darboven Idee Grant

Od 1997 r. niemiecki przedsiębiorca Albert Darboven przyznaje Darboven Idee Grant – nagrodę dla kobiet z innowacyjnymi pomysłami na biznes, które nie mają jeszcze firmy lub prowadzą działalność gospodarczą opartą na zgłoszonym pomyśle nie dłużej niż trzy lata. Podstawą oceny nadesłanych zgłoszeń jest stopień innowacyjności projektu, weryfikowany na podstawie obecnej sytuacji rynkowej. Do pozostałych czynników oceny należy: potencjalna liczba stworzonych miejsc pracy i realność wprowadzenia pomysłu w życie. Początkowo konkurs organizowany był t

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w programie „Dom dla studenta 2018”

Początek naboru wniosków 6 sierpnia 2018 o godz. 8.00. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, Kancelarii na parterze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń lub ich wpływu na serwer Szczecińskiego TBS. Koniec naboru 17 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00. Szczegółowe informacje: www.stbs.pl/index.php/aktualnosci/2255-dom-dla-studenta-rusza-nabor-do-edycji-2018-html   „Dom dla studenta” to wspólny program Miasta Szczec