Powrót Główna

Aktualności

Nagrody Prezydenta

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w pierwszym konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok. Informacje na stronie http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta .  

Nagrody Prezydenta

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w konkursach na najlepszą pracę naukową oraz pracę doktorską, magisterską i dyplomową ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje za 2018 rok. Informacje na stronie http://www.szczecin.eu/nagrody_prezydenta .  

r@bbIT - największe Targi Pracy branży IT w Szczecinie

              r@bbIT - największe Targi Pracy branży IT w Szczecinie 18 kwietnia 2018 roku w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Informatyki ZUT odbędzie się piąta edycja największych w regionie Targów Pracy IT. W czasach dynamicznie rozwijającej się branży IT wydarzenia, które pozwalają na kontakt z przyszłym pracownikiem, nabierają dużego znaczenia. Zapraszamy studentów i uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do zapoznania się z rynkiem pracy branży IT. To doskonała okazja do zaplanowania swo

Nowe kompetencje w nowym kraju.

            Uniwersytet Szczeciński, którego misją jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej, ale i również kulturotwórczej, wobec dostrzeżenia coraz powszechniejszego zjawiska migracji obywateli Ukrainy i wyboru na miejsce do życia naszego regionu, podjął decyzję o organizacji kursu pn. Nowe kompetencje w nowym kraju. Kurs wspomoże integrację obywateli Polski i Ukrainy oraz ułatwi asymilację w naszym regionie obywatelom Ukrainy, a kluczem do tego będzie przełamanie bariery językowej i kulturowej, poprzez or