Powrót Główna

Aktualności

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta"

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta" W dniu 26 września 2018 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta" dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób: 1. Emilia Bartosz i Arkadiusz Kaberow 2. Przemysław Czarnuta 3. Szymon Maruda 4. Przemysł

EKSPLOZJA WIEDZY Uniwersyteckie spotkania z nauką

Uniwersytet Szczeciński oraz Miasto Szczecin zapraszają na z cykl wykładów otwartych, których ideą jest przybliżenie szerokiej publiczności najciekawszych zagadnień ze świata nauki. Gościć będziemy wyjątkowe osoby, które zachęcą nas do dyskusji nad wszystkim, co pozostaje często tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednocześnie żywo obecne w naszym życiu. Miasto Szczecin jest partnerem współfinansującym spotkania. Pierwsze trzy wykłady odbędą się jeszcze w tym roku, w auli Wydział Matematyczno-Fizycznego. Spotkania będą nagrywane oraz emi

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach XVII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyżs

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznes