Powrót Główna

Konkursy

Studenci zaprojektują logo

Wśród studentów Akademii Sztuki w Szczecinie ogłoszony został konkurs na stworzenie logo marki „Zrobione w Szczecinie”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, który stanowić będzie podstawę do stworzenia podstawowej Księgi Znaku marki „Zrobione w Szczecinie”. Konkurs skierowany jest do studentów Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecini

LOKALNY KONKURS KRASOMÓWCZY

 LOKALNY KONKURS KRASOMÓWCZY  Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest stanąć na sali sądowej i stoczyć bój na argumenty z drugą stroną procesową? Studenci prawa dzięki Lokalnemu Konkursowi Krasomówczemu mogą poczuć na własnej skórze, jak będzie wyglądała ich praca w przyszłości! Już w najbliższy wtorek (15 marca 2016 roku) w Sali Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja konkursu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin. Polega on na wygłoszeniu 10 minutowej

Konkurs z okazji 35-lecia NZS

Z okazji zbliżającej się rocznicy 35-lecia Niezależnego Zrzeszenie Studentów, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych filmów ukazujących aktywność studentów i zmiany, jakie ta aktywność wnosi w środowisku studenckim, lokalnym, ale i w skali krajowej. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów, niezależnie od tego, czy i w jakiej organizacji działają. O przyznaniu nagród decydują internauci, na podstawie głosowania poprzez aplikację konkursową. Nagrody: 1. miejsce – 300

Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze w obszarze zrównoważonego rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na dofinansowanie polskich podmiotów NCBR przeznaczyło kwotę 3 mln €. Zakres tematyczny konkursu: Energy efficiency and climate protection, Resource efficiency, Sustainable water management,