Powrót Główna

Konkursy

Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Program m

III edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie!

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2015 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2014 roku. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej o

Stypendium w USA!

Co roku jedna osoba z Polski otrzymuje stypendium Funduszu Stypendialnego im. Paderewskiego pokrywające koszt udziału w programie, zakwaterowanie, bilet lotniczy oraz kieszonkowe. Fundusz został założony przez Generała Edwarda Rowny’ego, który od lat wspiera jej działalność aby uczyć młodych Polaków zasad Amerykańskiej wolności i demokracji, oraz aby propagować wśród młodych ludzi idee które wyznawał Ignacy Paderewski. Sam Generał jest postacią historyczną – urodził się w 1917 w USA jako syn polskich emigrantów. Odegrał

VI edycja programu LIDER!

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe